Nakon dosta razmišljanja, sastanaka i priprema, nekoliko entuzijasta je odlučilo osnovati udrugu InMeGo. Registrirana je u rujnu 2013. godine nakon osnivačke skupštine. Inicijalizacija je bila na Sajmu gospodarstva, obrtnika u sklopu 48. Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima.

Udruga informatičara, medija i gospodarstvenika InMeGo!

Udruga InMeGo je slobodna, dobrovoljna, nepolitička i neprofitna udruga pravnih i fizičkih subjekata koji imaju za cilja povezivati, educirati i poticati razvoj ICT, medija i gospodarstva.

Udruga ima međunarodni karakter te samim tim potiče i prekograničnu suradnju u podjeli iskustva i znanja.

Ciljevi Udruge su:

 • Povećanje atraktivnosti informatičke struke i ICT industrije općenito, razvoj novih tehnologija s ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Povećanje atraktivnosti medijske struke i uvođenje novih tehnologija u konvencionalne medije radi povećanja konkurentnosti na tržištu te u dobrobiti poboljšanja kvalitete informiranja javnosti
 • Poticanje razvoja inovativnih tehnologija u gospodarstvu radi  gospodarstva
 • Povećanje konkurentnosti gospodarstvenika na tržištima Republike Hrvatske i inozemstva
 • Pomoć i osposobljavanje osoba s invaliditetom za tržište rada

U želji da svoje znanje i iskustvo podijelimo sa drugima, te da nam se pridruže istomišljenici sa ciljem poticanja i razvoja gore navedenih ciljeva, spremni na bezrezervnu pomoć mladima koji se žele okušati kao poduzetnici ili trebaju pomoć starijih kolega oko ostvarivanja svojim ciljeva kroz razne projekte, osnovana je Udruga InMeGo.

Naše aktivnosti i djelatnosti smo podjelili u tri skupine:

INFORMATIČKE DJELATNOSTI I AKTIVNOSTI

 1. umrežavanje i okupljanje tvrtki i pojedinaca zainteresiranih za jačanje i razvoj lokalnog ICT
 2. poticanje inovacija i stvaranje pozitivnog ozračja za inovativnost
 3. osmišljavanje i provedba programa suradnje između članova Udruge
 4. edukacija članova udruge
 5. izdavanje publikacija i stručne literature iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima te informiranje javnosti o radu Udruge
 6. organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, sajmova, tribina i drugih stručnih skupova
 7. organiziranje i provođenje društvenih projekata edukacijskog, zabavnog, sportskog ili humanitarnog karaktera vezanih uz ciljeve Udruge
 8. organizacija i realizacija natjecanja na raznim nivoima u ICT sektoru (MO, gradski, županijski…)
 9. Edukacija osoba s invaliditetom, nezbrinute djece i djece poginulih branitelja Domovinskog rata za rad na računalu i njihovo osposobljavanje za tržište rada, te razvijati njihov interes za rad u ICT industriji
 10. Suradnja sa obrazovnim ustanovama
 11. Suradnja sa gospodarskim subjektima na osposobljavanju njihovih djelatnika za rad u određenim informatičkim djelatnostima
 12. Wi-Fi mreže
 13. pomoć prilikom nabavljanje opreme (prvenstveno informatičke) za članove Udruge, radi dobivanja bolje rabata od dobavljača
 14. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama na području Republike Hrvatske i inozemstva

MEDIJSKE DJELATNOSTI I AKTIVNOSTI

 1. Povezivanje medijskih kuća radi boljeg protoka informacija
 2. Zajedničko nastupanje na tržištu radi prodaje kompletnog paketa reklama gospodarskim subjektima u i izvan Vukovarsko-srijemske županije
 3. Osposobljavanje osoba za rad u medijskoj branši
 4. Popularizacija online media
 5. Edukacija osoba s invaliditetom, nezbrinute djece i djece poginulih branitelja Domovinskog rata za rad u novinarstvu i njihovo osposobljavanje za tržište rada, te razvijati njihov interes za rad u novinarskoj i medijskoj industriji
 6. Edukacija i usavršavanje novinara
 7. Održavanje skupova 
 8. pomoć prilikom nabavljanje opreme (prvenstveno informatičke) za članove Udruge, radi dobivanja bolje rabata od dobavljača

GOSPODARSKE DJELATNOSTI I AKTIVNOSTI

 1. Povezivanje malog i srednjeg poduzetništva radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na domaćem i inozemnom tržištu.
 2. Edukacija gospodarstvenika i osoblja
 3. edukacija gospodarstvenika u radu sa osobama sa invaliditetom
 4. pomoć u prilagodbi radnog prostora za osobe s invaliditetom
 5. zajednički nastup članova na tržištu te lobiranja radi povećanja i razvoja gospodarskih potencijala
 6. edukacija gospodarstvenika u informatičkom smjeru, radi promicanja ICT sektora za pomoć u razvoju gospodarskih subjekata
 7. edukacija osoba s invaliditetom, nezbrinute djece i djece poginulih branitelja Domovinskog rata za tržište rada
 8. organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, sajmova, tribina i drugih stručnih skupova
 9. pomoć prilikom nabavljanje opreme (prvenstveno informatičke) za članove Udruge, radi dobivanja bolje rabata od dobavljača
 10. povezivanje gospodarskih subjekata sa javnim i privatnim ustanovama radi širenja poslovanja na Hrvatskom i inozemnom tržištu