Svjesni činjenice da je ICT industrija u konstantnom razvoju, a da se za ICT najmanje ulaže od strane Vlade bilo kroz poticaje ili razne potpore, želja nam je da taj sektor istaknemo kao izuzetno važnu gospodarsku granu.


Želja nam je okupiti informatičare raznih profila koji su željni učiti ili podijeliti svoje znanje te potaknuti one koji imaju ideju za svoje proizvode i/ili usluge a ne znaju kako ostvariti taj cilj.

U nastavku možete pročitati neke od zacrtanih aktivnosti s kojima InMeGo želi pomoći članovima…

 1. Umrežavanje i okupljanje tvrtki i pojedinaca zainteresiranih za jačanje i razvoj lokalnog IT
 2. Poticanje inovacija i stvaranje pozitivnog ozračja za inovativnost
 3. Osmišljavanje i provedba programa suradnje između članova Udruge
 4. Edukacija članova udruge
 5. Izdavanje publikacija i stručne literature iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima te informiranje javnosti o radu Udruge
 6. Organizacija savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, sajmova, tribina i drugih stručnih skupova
 7. Organiziranje i provođenje društvenih projekata edukacijskog, zabavnog, sportskog ili humanitarnog karaktera vezanih uz ciljeve Udruge
 8. Organizacija i realizacija natjecanja na raznim nivoima u IT sektoru (MO, gradski, županijski…)
 9. Edukacija osoba s invaliditetom, nezbrinute djece i djece poginulih branitelja Domovinskog rata za rad na računalu i njihovo osposobljavanje za tržište rada, te razvijati njihov interes za rad u IT industriji
 10. Suradnja sa Veleučilištem poslovne informatike u Vinkovcima
 11. Naobrazba osoba u 3D modeliranju i edukacija rada na Catia programskom rješenju
 12. Naobrazba osoba u izradi aplikacija za pametne telefone u Windows, iOS i Android operativnom sistemu
 13. Suradnja sa gospodarskim subjektima na osposobljavanju njihovih djelatnika za rad u određenim informatičkim djelatnostima
 14. Wi-Fi mreža u Gradu Vinkovci
 15. Pomoć prilikom nabavljanje opreme (prvenstveno informatičke) za članove Udruge, radi dobivanja bolje rabata od dobavljača
 16. Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama na području Republike Hrvatske i inozemstva