Dana 20.09.2013. Udruga informatičara, medija i gospodarstvenika InMeGo je i službeno započela sa radom.

Naime tog dana je stiglo rješenje kojim se odobrava upis udruge u Registar udruga Republike Hrvatske!